1. ПОРЯДОК КОРИСТУВАННЯ БІБЛІОТЕКОЮ

1.1.Учні школи записуються до бібліотеки в груповому (класом) або індивідуальному порядку за списками, співробітники та викладачі школи - за паспортом.

1.2.На кожного користувача заповнюеться читацький формуляр як документ, що підтверджує факт і дату видачі користувачеів літератури з фонду бібліотеки та їх повернення.

1.3.Під час запису до бібліотеки користувачі повинні ознайомитися з правилами користування бібліотекою і підтвердити зобов'язання про їх виконання своїм підписом у читацькому формулярі.

2.ПОРЯДОК КОРИСТУВАННЯ АБОНЕМЕНТОМ ТА ЧИТАЛЬНИМ ЗАЛОМ

2.1.Термін користування літературою, яка видається на абонемент, становить не більше 15 днів. Кількість примірників, які видаються на абонемент, не більше - 2.

2.2.Навчальна, методична література видається користувачам на час навчання відповідно до програм з обов'язковою перереєстрацією наприкінці навчального року.

2.3.У разі необхідності термін використання літератури може бути подовжений, якщо на видання немає попиту з боку інших користувачів, або скорочений, якщо ця література користується підвищеним попитом.

2.4.Періодичні видання видаються вчителям-предметникам терміном на 15 днів. За кожний примірник користувач розписуеється окремо в читацькому формулярі.

2.5.Періодичні видання видаються читачам-учням лише в читальному залі бібліотеки.

2.6.Кількість літератури, яка видається в читальному залі бібліотеки, не обмежена.

2.7.Рідкісні, цінні, довідково-енциклопедичні видання, словники, альтернативні підручники, хрестоматії, видання отримані за МБА, видаються лише в читальному залі.

2.8.В читальному залі бібліотеки можна користуватися літературою, отриманою по МБА з Центральних бібліотек району та міста.

2.9.В читальному залі бібліотеки учні та вчителі школи мають право користуватися комп'ютером та використовувати ІНТЕРНЕТ для одержання навчальної інформації та для підвищення професійного рівня.

1.ПРАВА, ОБОВ'ЯЗКИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ КОРИСТУВАЧІВ БІБЛІОТЕКИ

КОРИСТУВАЧ МАЄ ПРАВО:

1.1.Безкоштовно користуватися бібліотечно-інформаційними послугами, бібліотека може надавати додаткові платні послуги, виходячи з конкретних потреб та згідно зчинним законодавством.

1.2.Одержувати повну інформаціюпро склад фонду бібліотеки та порядок доступу до нього.

1.3.Отримувати у тимчасове користування необхідні документи (на різних носіях інформації) з фонду бібліотеки, користуватися послугами МБА.

1.4.Отримувати бібліотечно-інформаційні знання, навички та вміння самостійного користування бібліотекою (інформацією).

1.5.Брати участь у заходах, що проводить бібліотека.

1.6.Обиратися до бібліотечної ради, надавати практичну допомогу бібліотеці.

1.7.Дарувати бібліотеці художню літературу, словники, енциклопедії, довідники та ін.

1.8.Вимагати дотримання конфіденційності щодо даних про нього та переліку літератури, якою він користується.

1.9.Подавати адміністрації школи зауваження, пропозиції щодо роботи бібліотеки.

1.10.Користуватись в читальному залі бібліотеки комп'ютером та ІНТЕРНЕТОМ.

КОРИСТУВАЧ ЗОБОВ'ЯЗАНИЙ:

1.11.Дотримуватися правил користування бібліотекою.

1.12.При записі до бібліотеки треба надати необхідні відомості про себе для заповнення читацького формуляра.

1.13.Дбайливо ставитись до документів, літератури, отриманих з фондів бібліотеки: Не псувати, не робити позначки ані олівцем, ані ручкою, не робити підкреслювань, не виривати й не загинати сторінки.

1.14.Повертати літературу не пзніше встановленого терміну.

1.15.Не виносити з приміщення бібліотеки літературу, яка не зафіксована в читацькому формулярі.

1.16.У разі вибуття зі школи повернути до бібліотеки літературу, що за ним зафіксована.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ КОРИСТУВАЧІВ:

1.17.У разі втрати або пошкодження літературу з фонлу бібліотеки користувач повинен замінити її аналогічною або рівноцінною (за визначенням біблотекаря) літературою,або внести кратне відшкодування вартості цієї літератури.

Кiлькiсть переглядiв: 161

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.