Проекти.

1. Проект «Права дитини».

Мета: підвищити рівень обізнаності підлітків про їх пра­ва, гарантовані Конвенцією ООН про права дитини та національним законодавством; навчити підлітків та молодь за­конів, прав і обов'язків громадян у державі.

Завдання:

- ознайомлення підлітків з міжнародними та національ­ними правовими документами;

- ознайомлення з нормативними документами учнівсько­го самоврядування району;

- проведення інтелектуальної гри «Дебати» на тему: «Знаємо та реалізуємо свої права»;

- створення інформаційних матеріалів з даної проблеми в центрі учнівського самоврядування;

- формування навичок роботи з правовою літературою.

Термін дії проекту: травень 2017р.

Виконавці проекту: учні 7-10 класів, вчителі правознавства,___________________________________________________________________________________________________________

Очікувані результати:

підвищення обізнаності учнів щодо прав дитини;

розвиток соціальної активності;

розвиток комунікативних навичок;

підготовка дітей у ролі тренерів-координаторів інтелек­туальної гри «Дебати»;

Шляхи реалізації проекту:

1. Засідання районного самоврядування щодо планування заходів з даної теми.

2. Опитування учасників проекту щодо знання змісту нормативних документів самоврядування Дрогобицького району, Конвенції ООН про права дитини, національного законодавства.

3. Організація дебатів на тему: «Знаємо та реалізуємо свої права».

4. Проведення круглого столу з метою підбиття підсумків проекту.

2. Проект «Видавництво класних газет»

Мета проекту: стимулювати активність комісії з питань преси та інформації та шкільних органів учнівського самоврядування.

Завдання проекту:

- визначення нових рубрик та тем, актуальних для дітей та учнівської молоді;

- розвиток уміння організовувати справи у шкільному ко­лективі відповідно до нахилів і вподобань учасників проекту;

- співпраця з українськими газетними та журнальними виданнями;

- сприяння демократичним відносинам у районному самоврядуванні..

Термін дії проекту: листопад-травень 2016/2017 рр.

Учасники проекту: комісія з питань преси та інформації, класні керівники.

Очікувані результати:

1. Активізація діяльності комісії з питань преси та інформації.

2. Підняття престижу шкільних органів учнівського самовря­дування.

3. Уміння учасників проекту розрізняти журналістські жан­ри: інтерв’ю, нарис, есе тощо.

4. Висвітлення життя учнівських колективів шкіл.

Шляхи реалізації проекту:

1. Опитування учнів про роль преси в їхньому житті.

2. Складання рейтингу друкованих органів та тематики матеріалів, яким віддають перевагу діти.

3. Проведення навчальних занять із журналістики.

4. Формування редакцій дитячих газет у шкільних колективах.

5. Збирання та оформлення матеріалів для газети.

6. Представлення творчих доробок учнів у районі.

7. Аналіз та підбиття підсумків проекту.

3. Проект «Зробимо рідне село чистим»

Мета:

виховувати у дітей любов до рідного краю, особисту відповідальність за стан навколишнього середовища, форму­вати екологічну культуру.

Завдання проекту:

- виховання в учнів усвідомлення себе господарями рід­ного села;

- формування активної життєвої позиції, розуміння причинно-наслідкових зв'язків діяльності людини і природи;

- вивчення екологічних проблем рідного краю;

- організація і проведення толок .

Терміни дії проекту: квітень 2017 р.

Учасники проекту:

учні шкіли 5-11 класів, класні керівники, заступник директора з виховної роботи, педагог-органі­затор учнівської молоді.

Очікувані результати:

1. Розширення обізнаності учнівської молоді з екологічних проблем навколишнього середовища.

2. Визначення найбільш екологічно забруднених територій населених пунктів району;.

3. Розробка заходів щодо охорони навколишнього сере­довища району.

4. Створення банку даних з екологічних проблем сіл.

Шляхи реалізації проекту:

1. Опитування учнів на тему: «Твій особистий внесок у за­хист навколишнього середовища».

2. Збір вторинної сировини (макулатури).

3. Виставка малюнків «Збережемо планету для нащадків».

4. Виставка фотографій «Моя Україна».

5. Проведення толок;

6. Публікація статей з екологічної тематики .

7. Підведення підсумків проекту.

4. Проект «Плекаймо у серцях добро»

Мета:

виховувати в учнівської молоді толерантність, ба­жання допомогти людям, виявляти турботу про інших.

Завдання:

- розвиток у дітей співчуття та співпереживання;

- сприяння волонтерському руху та благодійній діяль­ності;

- налагодження та зміцнення контактів з дитячим сиротинцем «Оранта»

- вироблення вмінь і навичок соціальної активності через підготовку, організацію та проведення акцій самоврядуванням Дрогобицького району.

Термін дії проекту: листопад 2016 р.-травень 2017 р.

Учасники проекту:

Учнівська Рада, учнівські колективи школи,педагог-організатор учнівської молоді.

Очікувані результати:

1. Допомога дитячим закладам Дрогобиччини;

2. Долученння до всеукраїнських, обласних ,районних акцій милосердя волонтерів.

3. Допомога сім'ям школярів, які потрапили у складні життєві обставини.

4. Допомога ветеранам та воїнам УПА, одиноким.

6. Висвітлення результатів діяльності учасників проекту на звітно-виборчій конференції.

Шляхи реалізації проекту:

1. Збір даних про дитячі сиротинці ,будинки сімейного типу та встановлення контактів з ними.

2. Збір дитячих іграшок та канцтоварів для передачі в дитя­чий заклад.

3. Участь волонтерів у Всеукраїнській акції «Від серця до серця» зі збору коштів на діагностичне обладнання для но­вонароджених з вадами слуху.

4. Аналіз та підбиття підсумків проекту.

5. Проект «З Новим роком та Різдвом Христовим!»

Мета проекту:

реалізувати творчі можливості, виявити артистичні здібності та задатки учнівської молоді в процесі ор­ганізації новорічних, різдвяних шкільних та районних заходів.

Завдання:

- навчання учасників проекту основам сценарної роботи (пошук інформації, написання сценарію, підбір акторів тощо);

- активація роботи міністерства культури та організа­торів дозвілля і відпочинку шкільних колективів;

- реклама запланованих заходів учасниками проекту;

- залучення учнів до створення і виготовлення новоріч­них декорацій і костюмів;

- виховання культури спілкування серед учасників свят­кових заходів;

- вироблення навичок підбору музичного оформлення заходу.

Термін реалізації: листопад-січень 2016/2017 рр.

Учасники проекту: учнівські активи 7-11 класів, педагог-організатор учнівської молоді, комісія з питань культури та дозвілля.

Очікувані результати:

1. Підвищення творчо-пошукового рівня активів шкіл в ор­ганізації святкових заходів.

2. Створення сценарної бази.

3. Проведення виставки творчих робіт на тему: «Новий рік на порозі».

4. Створення атмосфери свята у школах.

5. Проведення конкурсу на найкраще оформлення актових залів шкіл.

6. Проведення новорічних вечорів.

Шляхи реалізації проекту:

1. Опитування в учнівських колективах щодо планів проведення святкових заходів

2. Пропозиції активів шкіл до активу районного самоврядування;

3. Засідання комісій з питань культури та дозвілля в школах.

4. Відпрацьовування учнями навичок написання сценаріїв.

6. Проект «СПОРТ ДЛЯ ВСІХ»

Мета проекту:

пропаганда здорового способу життя серед дітей та юнацтва.

Завдання:

Зацікавити дітей заняттями фізичною культурою та спортом.

Реалізація проекту передбачає:

- активну участь дітей у спортивно-оздоровчих заходах;

- застосування сучасних методик фізичного виховання;

- здійснення індивідуального підходу в організації спортивно-оздоровчої роботи.

Термін реалізації: листопад-травень 2016/2017 рр.

Учасники проекту: учнівські активи 7-11 класів, педагог-організатор учнівської молоді, учителі фізкультури , комісія з питань спорту та здорового способу життя.

Очікувані результати:

- розвивати фізичні якості (силу, гнучкість, витривалість);

- сформувати нові рухові навички;

- ознайомитись та спробувати себе в різних видах спорту;

- загартувати та оздоровити організм.

Шляхи реалізації проекту:

спортивні секції;

спортивний туризм;

рухливі ігри;

eстафети;

спортивні змагання з різних видів спорту.

2. Пропозиції активів шкіл до активу районного самоврядування;

3. Засідання комісій з питань культури та дозвілля в школах.

4. Відпрацьовування учнями навичок написання сценаріїв.

7. Проект «Я ЗМОЖУ ВСЕ»

Мета:

формування та розвиток лідерських якостей у дітей.

Завдання:

- різні види співпраці з органами влади та місцевого самоврядування, різноманітними громадськими організаціями, фондами, об’єднаннями, асоціаціями, навчальними закладами, комерційними структурами тощо для реалізації планів та проектів комісій районної ради дітей Дрогобиччини.;

- широке використання інтерактивних методів навчання;

- створення максимально демократичної атмосфери;

- створення самоврядування у дитячих колективах.

Термін реалізації: листопад-травень 2016/2017 рр.

Учасники проекту:

Учнівське самоврядування школи, координатори,

різноманітні громадські організації.

Очікувані результати:

- відчути себе лідером;

- приймати участь у вирішенні проблем на рівні школи та району;

- критично аналізувати інформацію;

- висловлювати аргументувати, доводити власні погляди;

- бути відповідальним за проведення справ;

- давати власну оцінку подіям й формулювати власні судження;

- робити вибір, відстоювати власну позицію;

- брати участь у створенні й роботі органів учнівського самоврядування.

Шляхи реалізації проекту:

- традиційні дидактичні методи - презентації, навчальні бесіди;

- інтерактивні методи і технології з активізації творчої, розумової, пізнавальної діяльності дітей;

- робота в малих групах і парах;

- співпраця з різноманітними громадськими організаціями;

- ігрові технології.

3. Засідання комісій з питань культури та дозвілля в школах.

4. Відпрацьовування учнями навичок написання сценаріїв.

Кiлькiсть переглядiв: 825

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.