РОЗКЛАД УРОКІВ НА ІІ СЕМЕСТР 2016-2017 Н.Р.

1011
П О Н Е Д І Л О К0інформ.
1матемукрматемматеметикабіологіяматем.укр.укр.фізикафізикаукр.
2іноземматемукрбіологіяукр.іноземхіміяфізикафізикаматем.матем.етика
3музикаф-вукретикаматемукр.іноземіноземіноземінозембіологіяматем.
4укріноземф-віноз./2укр.іноз./2матем.хіміяправоукр.іноземфізика
5іноз./2іноз./2труд.нукрбіологіяматемукр.матем.матемправоукр.інозем
6ф-вОЗтруд.нтруд.ніноземукр.інформматем.іноз./2іноз./2матем.ф-в
7труд.нмузикаф-віноз./2іноз./2інформ.
В І В Т О Р О К0інформ.
1іноземіноземматемсвітоваісторіясвітоваматем.укр.ф-вматем.укр.історія
2укрматеміноземіноземматемісторіяфізикаісторіяхіміяукр.географіяматем.
3матемукрукрматемсвітовагеографіяісторіяф-вбіологіяісторіяіноземфізика
4укрсвітовасвітоваукріноземфізикаукр.матем.укр.географіяправоісторія
5труд.нтруд.нбіологіяінформгеографіяукр.іноземіноземісторіябіологіяфізикаматем.
6труд.нтруд.нінформф-вф-вматембіологіяукр.географіяхіміяукр.
7іноз./2ОЗтруд.нф-вінформ.
С Е Р Е Д А0
1ф-вприродагеографіяісторіяіноз./2біологіяОЗсвітовасвітоваматем.матем.хімія
2світовамузикаісторіяіноземфізикаматемгеографіябіологіяматем.світовахіміяеконом.
3природаматеміноземгеографіяхіміяОЗіноземінозембіологіяф-вматем.історія
4матемсвітоваматемматемобразотвхіміясвітоваф-віноземіноземгеографіябіологія
5іноз./2іноз./2ОЗф-вф-вобразотвхіміягеографіяфізикабіологіяісторіяінозем
6ОЗф-віноз./2світовабіологіяіноземісторіяхіміях.к.фізикаф-вматем.
7ф-віноз./2труд.нетикаф-вісторіяіноз./2іноз./2ЗВ
Ч Е Т В Е Р0інформ
1природаф-вукрматемгеографіяукр.матем.історіяхіміясвітовасвітоваінформ.
2укрінформбіологіяобразотвфізикагеографіяукр.матем.матембіологіяісторіяматем.
3ф-вукрмузикаукрматемфізикагеографіяфізикасвітоваматем.укр.світова
4етикаприродасвітовамузикаукр.матембіологіяф-вматем.хіміяукр.люд і св.
5матемукробразотвбіологіяматем.інформ.фізикамузикаф-ветикаЗВфізика
6інформобразотвф-вукрукр.музикатруд.нтруд.нбіологіяф-вфізикахімія
7ф-вф-вмузикабіологіятруд.нтруд.нінформ.ЗВ
П ’ Я Т Н И Ц Я0інформ.
1світоваетикаістоіяукрінформсвітоваукр.ОЗгеографіяукр.ф-вінозем
2іноземіноземматемісторіяукр.іноз./2інформгеографіяукр.ф-ветикаукр.
3історіяматеміноземіноземіноз./2історіяетикаукр.ф-вх.к.світоватехнол.
4укрісторіяетикаОЗсвітоваф-віноз./2іноз./2історіягеографіяіноземсвітова
5образотвукрукргеографіяіноземіноземф-всвітоваукр.історіятехнол.укр.
6географіяісторіяукр.світоваінформетикаукр.історіяф-в
7ф-вісторіяетикаінформ.

Розклад уроків на І семестр 2016-2017 н.р.

1011
П О Н Е Д І Л О К0інформ.
1матемукрматемматеметикахіміяматем.укр.укр.фізикафізикаукр.
2іноземматемукрбіологіяукр.іноземхіміяфізикафізикаматем.матем.етика
3музикаукрукретикаматеміноз./2іноземіноземіноземінозембіологіяматем.
4укріноземф-віноз./2біологіяматемматем.хіміяправоукр.іноземфізика
5іноз./2іноз./2етикаукрхіміябіологіяукр.матем.матемправоукр.інозем
6ф-вОЗтруд.нтруд.ніноземукр.інформматем.іноз./2іноз./2матем.ф-в
7ф-втруд.нтруд.нмузикаф-віноз./2іноз./2інформ.ОЗеколог
В І В Т О Р О К0інформ.
1іноземіноземматемсвітоваісторіясвітоваматем.укр.ф-вматем.укр.історія
2укрматеміноземіноземматемісторіяфізикаісторіяхіміяукр.географіяматем.
3матемукрукрматемсвітовагеографіяісторіяф-вбіологіяісторіяправофізика
4укрсвітовасвітоваукріноземфізикаукр.матем.укр.історіятехнол.історія
5труд.нтруд.нбіологіяінформгеографіяукр.іноземіноземісторіябіологіяфізикаматем.
6труд.нтруд.нінформукрф-вматембіологіяукр.історіяхіміяіноземукр.
7іноз./2ф-вОЗтруд.нф-вінформ.інозем
С Е Р Е Д А0
1ф-вприродагеографіяісторіяіноз./2біологіяОЗсвітовасвітоваматем.матем.хімія
2світовамузикаісторіяіноземфізикаматемгеографіябіологіяматем.світовахіміяеконом.
3природаматеміноземгеографіяхіміяОЗіноземінозембіологіяф-вматем.історія
4матемсвітоваматемматемобразотвхіміясвітоваф-віноземіноземісторіябіологія
5іноз./2іноз./2ОЗф-вф-вобразотвхіміягеографіяфізикабіологіяіноземінозем
6ОЗф-віноз./2світовабіологіяіноземісторіяхіміях.к.фізикаф-вматем.
7ф-віноз./2труд.нетикаф-віноз./2іноз./2ЗВх.к.
Ч Е Т В Е Р0інформ
1природаф-вукрматемгеографіяукр.матем.історіяхіміясвітовабіологіяінформ.
2укрінформбіологіяобразотвфізикагеографіяукр.матем.матембіологіясвітоваматем.
3ф-вукрмузикаукрматемфізикагеографіяфізикасвітоваф-вукр.світова
4укрприродасвітовамузикаукр.матембіологіяф-вматем.хіміяукр.астрон
5матемукробразотвбіологіяматем.інформ.фізикамузикаф-ветикаЗВфізика
6інформобразотвф-вукрукр.музикатруд.нтруд.нбіологіяматем.фізикахімія
7етикаф-вф-вмузикабіологіятруд.нтруд.нінформ.ЗВ
П ’ Я Т Н И Ц Я0інофрм
1світоваетикаістоіяукрінформсвітоваукр.ОЗгеографіяукр.ф-вінозем
2іноземіноземматемісторіяукр.іноз./2інформгеографіяукр.ф-ветикаукр.
3історіяматеміноземіноземіноз./2історіяетикаукр.ф-вх.к.світоватехнол.
4укрісторіяукрОЗсвітоваф-віноз./2іноз./2історіягеографіяіноземсвітова
5образотвукрукргеографіяіноземіноземф-всвітоваукр.історіяісторіяукр.
6географіяісторіяукр.світоваінформетикаукр.х.к.ф-в
7ф-ветикаОЗінформ.

Розклад уроків (старша школа) 2015-2016

1011
П О Н Е Д І Л О К0інформ
1інозОЗматемукр.моваукрмузикаматемматеміноз(2)біологіяф-вфізика
2матемінозукр.моваіноз(2)ф-вбіологіяукрфізикафізикаматемматемхімія
3укр.моваматембіологіяматеммузикаматемукрф-вукрфізикафізикаетика
4іноз(2)інформінозанглфізикаукрф-вукрбіологіяукрукрастрон.
5ф-вукр.літіноз(2)інформбіологіяф-вфізикаукрінозінозінозматем
6ОЗф-вінформбіологіяукрфізикаіноз(2)іноз(2)хіміяф-ветикаіноз
7ОЗф-віноз(2)іноз(2)етикамузикаф-вінформ
В І В Т О Р О К0
1світоваіноз(2)інозматемматемукрматемісторіяісторіясвітоваінозукр
2укр.моваобразотвгеогрукр.моваісторіяматемфізикахіміяматембіологіяматеміноз
3матемматемукр.літгеогрінозінозісторіясвітоваукрісторіябіологіяматем
4укр.літукр.літукр.моваінозсвітоваф-всвітовафізикагеогрматемправоісторія
5труд.нтруд.нматемісторіяукрОЗінозінозбіологіягеогрукрматем
6труд.нтруд.ністоріяф-ветикаісторіяОЗматемф-вукрсвітовабіологія
7ф-ветикатруд.нтруд.нетикаіноз(2)ф-в
С Е Р Е Д А0інформ
1природасвітовамузикаматемобразотвматембіологіягеогріноз(2)інозф-всвітова
2матемприродаматемсвітовагеогрсвітоваінозінозматембіологіяматемфізика
3інозінозсвітовамузикаматемгеогрф-вматембіологіяхіміяфізикаісторія
4іноз(2)історіябіологіятруд.нінозінозматембіологіясвітоваф-вгеогрматем
5історіяматемф-втруд.нф-вобразотвіноз(2)іноз(2)інозіноз(2)хіміябіологія
6ф-віноз(2)труд.нОЗматемхіміягеогрф-вматемхуд.культісторіяіноз
7ф-втруд.нф-вхіміяОЗхуд.культЗВлюд і світ
Ч Е Т В Е Р0інформ
1укр.моваф-вобразотвукр.мовабіологіяукрматемхіміяінформматемматемфізика
2інформматемматемобразотвукрбіологіяхіміяматемукрісторіяфізикаукр
3образотвукр.моваукр.моваматемхіміяфізикаукрбіологіяісторіяматемукрЗВ
4світоваукр.ф-вгеогрінформукрбіологіяукрматемукрісторіяхімія
5музикаприродагеогрукр.літматемсвітоватруд.нтруд.нфізикахіміяЗВматем
6ф-вмузикаетикабіологіясвітоваматемтруд.нтруд.нхіміяфізикаінформеконом
7ф-вфізикаетикамузикатруд.нтруд.нінформ
П ’ Я Т Н И Ц Я0інформінформ
1укр.літінозіноз(2)укр.мовагеогрісторіяф-всвітовасвітоваправотехнолсвітова
2інозукрукр.моваіноз(2)інозінозсвітоваісторіяетикаісторіяукрукр
3укр.мовасвітоваінозукр.літісторіягеогрісторіяф-вправоетикаінозукр
4матеметикаісторіясвітоваф-вукрінозінозісторіясвітовагеогріноз
5природаукрсвітоваінозукрінформгеогрукрукрф-всвітоваісторія
6етикаукр.літісторіяіноз(2)іноз(2)укргеогрф-вукрхуд.культтехнол
7ОЗінформф-в

Розклад уроків (початкова школа)

Розклад укроків (1-4)класи 2015-2016 н.р.
Дробіняк М.В.
1-Аклас
Возняк М.М.
1-Б клас
Кравчак І.М.
2-А клас
Зварич Л.П.
2-Б клас
Федисів М.Є.
3-А клас
Раделицька Г.Р.
3-Б клас
Пиляк Н.М. 4-А класЗварич О.П. 4-Б клас
понеділок1читаннячитанняматем.читаннячитаннячитанняіноз. мовахрист. етика
2письмописьмоукр.моваматем.матем.матем.осн. здоров'яіноз. мова
3іноз. моваіноз.мовачитанняукр. моваіноз. моваіноз. мовахрист. етикаосн. здоров'я
4матем.природозн.образ. м-воприродозн.укр. моваукр. мовамузикаприродозн.
5ф-вф-вф-вф-вф-вф-вприродозн.музика
6
вівторок1читаннячитанняприродозн.осн. здоров'ячитаннячитанняінформ.природозн.
2письмописьмоіноз. моваіноз.моваматем.укр. моваприродозн.інформ.
3матем.матем.христ. етикаінформ.укр. моваматем.матем.матем.
4образ. м-вотруд.нінформ.христ. етикатруд.нобраз. м-воукр. моваукр. мова
5ф-вф-восн. здоров'ячитанняприродозн.труд.нчитаннячитання
6осн. здоров'яф-вф-в
середа1читаннячитанняматем.читанняіноз.моваіноз.мовачитаннячитання
2письмописьмоукр.моваматем.музикаприродозн.іноз. моваматем.
3матем.матем.читанняукр. моваприродозн.інформ.матем.укр.мова
4труд. навч.образ. м-вотруд.нтруд.нхрист. етикамузикаукр. моватруд.н
5ф-восн. здоров'яф-вобраз. м-воінформ.христ. етикаобраз. м-воф-в
6
четвер1природозн.матем.музикаматем.читаннячитаннячитаннячитання
2осн. здоров'яф-вматем.музикаматем.матем.матем.матем.
3христ. етикамузикаукр.моваукр. моваукр.моваукр.моваукр. моваукр. мова
4музикахрист. етикачитанняприродозн.я у світіф-вя у світія у світі
5природозн.ф-вф-вприродозн.ф-вф-в
6осн. здоров'я
п'ятниця1читаннячитанняматем.укр. мовачитаннячитаннячитанняіноз. мова
2письмописьмоукр.моваматем.матем.матем.матем.матем.
3матем.матем.іноз.моваіноз.моваукр.моваукр. моваукр. моваукр. мова
4природозн.природозн.читаннячитанняобраз. м-воя у світітруд.н.читання
5ф-вф-вф-вф-вф-вобраз. м-во
6
Кiлькiсть переглядiв: 416

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.